BrandSome

seuraa suosiotasi sosiaalisessa mediassa

some-analytiikkaa

BrandSome

BrandSome –verkkopalvelu tilastoi ja analysoi suomalaisten ja Suomessa toimivien brändien seuratuimmuutta sosiaalisen median palveluissa.

Verkkopalvelu muuttaa brändin käyttämien some-kanavien raakadatan havainnollistaviksi tilastoiksi ja visualisoinneiksi. Palvelun tuottama analytiikka auttaa brändejä ymmärtämään vaikutustaan sosiaalisen median eri palveluissa ja mahdollistaa entistä paremman some-strategian toteuttamisen ja somenäkyvyyden maksimoimisen.

Palvelun tarjoamat kilpailija-analyysit ja toimialaraportit auttavat brändejä ymmärtämään kilpailijoiden menestymistä somessa ja seuraamaan heidän markkinointikampajoidensa onnistumista. Kilpailija-analyysien tulkitseminen pidemmällä aikavälillä auttaa tunnistamaan omalla alalla toimivaksi havaitut markkinointitavat ja kehittämään omaa some-strategiaa entisestään.

markkinoinnin ammattilaisille

Kenelle palvelu on suunnattu?

BrandSome –verkkopalvelulla on kolme pääkäyttäjäryhmää

 • brändien omistajat
 • mainos- ja markkinointikampanjoita toteuttavat tahot
 • mainoksien esittämisestä liikevoittonsa saavat tahot kuten esim. sanoma- ja aikakausilehtikustantajat ja verkkomediat
markkinoinnin kehittämisen tueksi

Mitä hyötyä palvelusta on?

BrandSome tarjoaa markkinoinnin ammattilaisille luotettavan työkalun some-markkinoinnin tulosten todentamiseen. Palvelu auttaa brändien markkinoinnista vastaavia tahoja

 • analysoimaan brändien menestymistä eri sosiaalisen median palveluissa
 • tunnistamaan liiketoiminnan menestyksen kannalta hyödyllisimmät somekanavat ja edistämään niiden aktiivista hyödyntämistä
 • kehittämään asiakkaiden parhaiten tavoittamien kanavien markkinointia entisestään

Palvelun tuottamat PDF-muotoiset raportit mahdollistavat markkinointitulosten kattavan ja vaivattoman raportoinnin omassa markkinointitiimissä / asiakasyrityksille.

SEURANNASSA

BrandSomen seurannassa on yli 10 000 brändiä. Suurimmalla osalla brändeistä on Facebook-profiili. Instagram on syrjäyttänyt viime vuosien aikana Twitterin ja siitä on tullut monien brändien tärkein markkinointikanava.

 +200
 +300
 +6 600
 +2 900
 +600
 +300
 +500
 +800

Analytiikka

Kaikkien some-palveluiden seuraajamäärät kätevästi samasta paikasta yhdellä silmäyksellä

Raportit tarpeiden mukaan

BrandSome räätälöi raportit tarpeittesi mukaan. Haluamasi brändin analytiikan lisäksi raportit voivat sisältää

 • toimialakohtaista analytiikkaa
 • kilpailija-analyysejä (benchmark) yksittäistä kilpailijoista

PDF-muotoon toteutetut raportit ovat helppolukuisia ja valmiita esitettäväksi sellaisenaan kokouksissa / suuremmissa tapahtumissa.

Voit tilata raportteja

 • yksittäin (esim. yksittäisen markkinointikampanjan onnistumisen todentamiseen)
 • viikottain
 • kuukausittain
 • vuosittain

Brändistä riippuen tilastomme ulottuvat aina vuoteen 2014 asti.

Toimialaraportit

Toimialakohtainen raportti ovat paras työkalu kun halutaan vertailla brändin seuratuimmuuden kehitystä kilpailijoihin nähden. Yli 10 000 brändiä sisältävään data-aineistoon on kerätty kattava otos kunkin toimialan seuratuimmista brändeistä.

Seuraamalla kilpailijoiden markkinointiponnistuksia ja yhdistämällä tämän tiedon toimialaraporttien tarjoamaan analytiikkaan on mahdollista todeta minkälainen markkinointi brändisi toimialalla toimii parhaiten. Tilastojen tarkempi analysointi auttaa parantamaan ensisestään oman brändisi (some)markkinoinnin panos-tuotto-suhdetta.

Lisäksi toimialaraporttien tutkiminen voi myös paljastaa uusia, nopeasti jalansijaa saaneita kilpailevia brändejä ja auttaa tätä kautta varautumaan entistä kovempaan kilpailuun.

Kilpailija-analyysit

Kilpailija-analyysi tuo tietoosi miten kilpailijasi hyödyntävät somea olemassa olevien asiakkaittensa sitouttamisessa ja uusien hankkimisessa. Analyysin seuraaminen pidemmällä aikavälillä auttaa tunnistamaan toimivat markkinointitavat ja kehittämään omaa sosiaalisen median markkinointistrategiaa entisestään.

Kilpailija-analyysin avulla voit

 • paljastaa brändisi markkinoinnissa parhaiten toimivat kanavat ja kehityskohteet suhteessa kilpailijaan
 • tunnistaa keinot kehittää markkinointia nykyisissä somekanavissa tai laajentaa uusiin kanaviin
 • oivaltaa kuinka saavuttaa kilpailuetu muihin nähden
 • tarjota brändisi sisällöntuottajille hyödyllistä analytiikkaa ensistä houkuttelevamman sisällön luomiseen

50 Suomen Seuratuinta brändiä

Lisätietoa palvelusta

BrandSome - kehitetty intohimosta brändäämiseen ja markkinointiin sosiaalisessa mediassa

BrandSome -verkkopalvelu kehitettiin, jotta suomalaiset brändit voisivat ymmärtää ja kehittää näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa.

Käytyään useita keskusteluita tuote- ja yritysbrändien markkinointivastaavien kanssa palvelun perustaja Petteri Sintonen tunnisti vahvan tarpeen palvelulle, jonka kautta brändien some-preesens olisi todettavissa yhdellä silmäyksellä.

BrandSomen ensimmäiset tilastot tallennettiin palveluun maaliskuussa 2014. Tällöin verkkopalvelun seurannassa oli 1763 brändiä. Vuoden loppuun mennessä seurattavien brändien määrä kasvoi lähes viiteentuhanteen.

Alkuvuodesta 2018 palvelu saavutti 10 000 seurattavan brändin virstanpylvään. Brändien määrää on kasvatettu tavoitteellisesti ja tarkasti kuratoiden: jokaisen seurattavan brändin oikeellisuus tarkistetaan ihmisen toimesta. Tällä tavoin varmistetaan palvelun sisältämän datan luetettavuus ja käyttöarvo.

BrandSome on kerännyt maailman kattavimman tilastoaineiston Suomalaisten brändien seuratuimmuudesta sosiaalisessa mediassa. Yli 4 miljoona riviä sisältävä Big Data -aineisto mahdollistaa trendien tunnistamisen ja tulevaisuuden ennustamisen tilastollisesta näkökulmasta.

Datan kerääminen on ollut mahdollista, koska maailman merkittävimmät sosiaalisen median palvelut uskovat datan avoimmuuteen.

Perustaja

Petteri Sintonen

Perustin BrandSome -verkkopalvelun vuonna 2013 intohimosta brändäämiseen ja markkinointiin sosiaalisessa mediassa.

Vuosituhannen taitteessa ICT-alan erittäin suotuisat työnäkymät saivat minut valitsemaan tietoteknisen koulutuksen Tampereen yliopistossa. Tämä valinta kuljetti minut 2007 Sanoma -konserniin missä minulla oli kunnia työskennellä projektipäällikkönä kävijämääriltään sekä tunnettuudeltaan Suomen suurimpien verkkopalveluiden parissa (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Huuto.net). Edellä mainittujen palveluiden kehittäminen sai minut ymmärtämään kuinka suuri merkitys data-analytiikalla on liiketoiminnan kehittämisessä.

Tässä palvelussa yhdistin teknisen osaamiseni, työkokemukseni ja intohimoni markkinointia kohtaan. Toteutin BrandSomen, jotta sinä brändin omistajana ja markkinoijana voisit ymmärtää ja kehittää brändisi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa entistä paremmin. Palvelu vastaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten esiintuomaan tarpeeseen pystyä muodostamaan yhdellä silmäyksellä kokonaiskuva brändien some-preesenssistä.Petteri Sintonen

BrandSome somessa

 776
seuraajaa
 
seuraajaa
 0
tykkääjää
 -1
seuraajaa

ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä kun haluat lisätietoja BrandSomesta tai palvelun tarjoamasta analytiikasta. Tavoitat minut sosiaalisessa mediassa, puhelimitse ja sähköpostitse.

 •         
 • 0400 466 774
 •  0400 466 774
 • petteri.sintonen@brandsome.fi

Viimeisimmät päivitykset